Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jakie usługi oferujemy?


Kompleksowa budowa i modernizacja sieci cieplnych.


Przygotowywanie koncepcji oraz projektowanie sieci ciepłowniczych.Kompleksowe obliczenia statyczne rurociągów preizolowanych, zgodnie z najnowszą normą PN-EN 13941.


Kompletacja i realizacja dostaw materiałów do budowy sieci cieplnych.Budowa i modernizacja źródeł ciepła oraz węzłów cieplnych.


Podgrzew elektrotermiczny rurociągów preizolowanych.