Kontakt

HEATCO Sp. z o.o.

ul. Żeliwna 43
40-599 Katowice

tel. 32 259 04 51
biuro@heatco.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000595457
NIP: 6342853996, REGON: 363514338